China (Volksrepubliek)

Ik heb de nationaliteit van:

Indien China (Volksrepubliek) niet je bestemming is,
klik hier om een nieuwe bestemming te zoeken.

 • Toerist
 • Zaken
 • Digitale Fotoservice
 • BELANGRIJK!!!!
 • Meer info

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Toeristisch/Spoed/Express/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/Spoed/Express/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
4 dag(en) min. € 201,99 € 121,00 € 322,99
Toeristisch/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
3 dag(en) min. € 253,99 € 121,00 € 374,99
Toeristisch/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
7 dag(en) min. € 125,99 € 121,00 € 246,99
Toeristisch/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
5 dag(en) min. € 174,99 € 121,00 € 295,99

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

Vanaf 17 december 2019 zijn reizigers naar China verplicht om biometrische gegevens (vingerafdrukken en gelaatsscan) af te staan bij het Service Center van het Consulaat van China. Deze gegevens worden gekoppeld aan het paspoort wat u op dat moment heeft ingediend en blijven vervolgens 5 jaar geldig. Nadat uw biometrische gegevens zijn ingediend - én zolang deze geldig zijn binnen genoemde periode van 5 jaar - kan Traveldocs de visumaanvragen wederom regulier voor u blijven verzorgen. LET OP: Bent u van plan om na 17 december 2019 naar China te reizen? Neem contact op met Traveldocs ! Als visum specialist hebben wij toegang tot een apart toegewezen balie. Om u bovendien verder te ontzorgen bieden wij aanvullende services zoals een pre-check, planning van de afspraak, diverse ophaal- en koeriersdiensten en de mogelijkheid om achteraf - op factuur - te betalen. Heeft u vragen? Neem contact op met Traveldocs. We helpen u graag verder.

Paspoort

 • Bij een visum met enkele inreis: paspoort dient 6 maanden na aankomst in China geldig te zijn.
 • Bij een visum met dubbele inreis: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de 2e inreis 6 maanden.
 • Minstens drie lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visumaanvraagformulier voor China en pasfoto’s

 • Een recentelijk volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier MOET per computer worden ingevuld en worden ondertekend met een ZWARTE pen of balpen. U kunt het formulier vinden op: https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=HAG2&request_locale=en_US&site_alias=HAG2_EN
 • Valse of niet complete informatie kan als gevolg hebben dat het visum niet wordt uitgereikt.

  Vanwege een transitieperiode bij het Chinese visa application center dient de klant zelf een afspraak te maken na 12:00 uur voor de biometrics. Traveldocs is niet aansprakelijk indien er geen afspraak beschikbaar is binnen de gewenste periode en bij eventuele vertraging in de verwerking.

 • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto (33mm x 48mm). Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn. Tevens in het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn. Het dragen van geheel witte kledij is niet toegestaan.
 • Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelieve een kopie van de verblijfsvergunning toe te voegen.

Werkgeversverklaring

  Wanneer de reiziger ‘business man’, ‘self employed’ of ‘company employee’ heeft aangeduid als zijn beroep op het aanvraagformulier dient er een werkgeversverklaring te worden opgemaakt door de werkgever van de aanvrager. Deze verklaring dient:
 • Te zijn opgemaakt door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf.
 • Op bedrijfspapier opgemaakt zijn.
 • Geschreven zijn in het Engels.
 • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden.
 • De naam en de functie/titel van de aanvrager vermelden.
 • Startdatum van het contract vermelden.
 • Het salaris van de reiziger aangeven.
 • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum.
 • De reden van de reis vermelden.
  Eigen ondernemers: Engelstalig uittreksel van de KvK en een bewijs van BTW betaling. Dit bewijs moet van de meest recente aangifte zijn van de omzetbelasting. Indien u geen BTW betaalt, dan dient u een Engelstalige verklaring mee te sturen dat u geen BTW betaalt.
  Gepensioneerden: een kopie van het meest recente bankafschrift, inclusief een zichtbare storting van uw AOW / pensioen + een zichtbaar saldo van minimaal € 3.000 per persoon.
  Werklozen en huisvrouwen/-mannen: een bankafschrift met zichtbaar saldo van minimaal € 3.000 (per persoon).
  Voor studenten: een Engelstalige schoolverklaring, op officieel briefpapier van de opleidingsinstantie, waarin het volgende wordt vermeld:
  • Naam van de studie.
  • Contactgegevens van de school en ondergetekende.
  • Sinds wanneer u bent ingeschreven en tot wanneer de studie duurt.
  • Reden van bezoek aan China.
  • De brief moet ondertekend zijn

  Bewijs van ticket en hotelbevestiging

  • Een kopie van een vluchtschema. Als u een visum met dubbele inreis aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uit reist.
  • Een hotelbevestiging

  Verblijf bij vrienden

   Als u bij vrienden tot 30 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:
   • In het Chinees of Engels geschreven zijn.
   • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden.
   • De in- en uitreisdata vermelden.
   • De relatie vermelden tussen u en degene waar u verblijft.
   • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodigende partij vermelden.
   • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodigende partij.
     Daarnaast moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart opsturen van de uitnodigende persoon. Indien deze geen Chinees staatsburger is dan moet u een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van een Chinese verblijfsvergunning opsturen.

    Kopie Paspoort

    • Een kopie van de informatiepagina van uw paspoort

    Minderjarige aanvragers

     Minderjarige aanvragers dienen een kopie van hun geboorteakte toe te voegen.
      Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:
      • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders.
      • Een kopie van het paspoort van beide ouders.

      Visum voor 2 inreizen

       Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen. Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel.

      De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden.

      Dossiers welke niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden onmiddellijk afgewezen door het consulaat van China.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Zaken/Spoed/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/Spoed/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
4 dag(en) min. € 201,99 € 121,00 € 322,99
Zaken/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
3 dag(en) min. € 253,99 € 121,00 € 374,99
Zaken/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
7 dag(en) min. € 125,99 € 121,00 € 246,99
Zaken/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
5 dag(en) min. € 174,99 € 121,00 € 295,99

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

Vanaf 17 december 2019 zijn reizigers naar China verplicht om biometrische gegevens (vingerafdrukken en gelaatsscan) af te staan bij het Service Center van het Consulaat van China. Deze gegevens worden gekoppeld aan het paspoort wat u op dat moment heeft ingediend en blijven vervolgens 5 jaar geldig. Nadat uw biometrische gegevens zijn ingediend - én zolang deze geldig zijn binnen genoemde periode van 5 jaar - kan Traveldocs de visumaanvragen wederom regulier voor u blijven verzorgen. LET OP: Bent u van plan om na 17 december 2019 naar China te reizen? Neem contact op met Traveldocs ! Als visum specialist hebben wij toegang tot een apart toegewezen balie. Om u bovendien verder te ontzorgen bieden wij aanvullende services zoals een pre-check, planning van de afspraak, diverse ophaal- en koeriersdiensten en de mogelijkheid om achteraf - op factuur - te betalen. Heeft u vragen? Neem contact op met Traveldocs. We helpen u graag verder.

Paspoort

 • Bij een single entry: paspoort dient 6 maanden na aankomst in China geldig te zijn.
 • Bij een double entry: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de 2e inreis 6 maanden.
 • Bij een multiple entry voor 6 maanden: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de laatste inreis 6 maanden.
 • Bij een multiple entry voor een jaar: paspoort dient bij de 1e inreis 13 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de laatste inreis 6 maanden.
 • Minstens drie lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visumaanvraagformulier voor China en pasfoto

 • Een recentelijk volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier MOET per computer worden ingevuld en worden ondertekend met een ZWARTE pen of balpen. U kunt het formulier hier vinden
 • Valse of niet complete informatie kan als gevolg hebben dat het visum niet wordt uitgereikt.

   Vanwege een transitieperiode bij het Chinese visa application center dient de klant zelf een afspraak te maken na 12:00 uur voor de biometrics. Traveldocs is niet aansprakelijk indien er geen afspraak beschikbaar is binnen de gewenste periode en bij eventuele vertraging in de verwerking.

   Pasfoto

  • Valse of niet complete informatie kan als gevolg hebben dat het visum niet wordt uitgereikt.
  • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto (35mm x 45mm). Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn. Tevens in het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn. Het dragen van geheel witte kledij is niet toegestaan.
  • Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelieve een kopie van de verblijfsvergunning toe te voegen.
  • Reizigers die na 1 januari 2015 de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, dienen bovendien een kopie van de identificatiepagina van het paspoort uit hun voormalig land van burgerschap te verstrekken.

  Bewijs van ticket en hotelbevestiging

  • Een kopie van een vluchtschema of een e-ticket. Als u een visum met dubbele inreis aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uit reist.
  • Een hotelbevestiging.

  Aantoonbare financiële zekerheid

   Voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring benodigd. Deze moet:
   • Geschreven zijn in het Engels.
   • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier.
   • De functie/titel van de reiziger bevatten.
   • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden.
   • Startdatum van het contract vermelden.
   • Het salaris van de reiziger aangeven.
   • Reden van de reis naar China vermelden.
    Eigen ondernemers: Engelstalig uittreksel van de KvK en een bewijs van BTW betaling. Dit bewijs moet van de meest recente aangifte zijn van de omzetbelasting. Indien u geen BTW betaalt, dan dient u een Engelstalige verklaring mee te sturen dat u geen BTW betaalt.

   Uitnodigingsbrief

    De uitnodigingsbrief van het bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken dient volgende items bevatten:.
   • De naam van de aanvrager.
   • Het paspoortnummer van de aanvrager.
   • In- en uitreis datum.
   • Het type visum dat de aanvrager wenst.
   • Het doel van uw reis.
   • Stempel van het Chinese bedrijf in kleur.
   • Aantal benodigde inreizen te vermelden Let op!!! Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

   Bewijs van bedrijfsregistratie

    De statuten/oprichtingsakte van de Kamer van Koophandel in China (een zg. ´Business License´) is benodigd. De bedrijfsnaam op deze akte moet overeenkomen met de bedrijfsnaam op de uitnodiging.
     Als het uitnodigende bedrijf een universiteit of een ziekenhuis/kliniek is dan hoeft men geen statuten/oprichtingsakte aan te leveren.

      Gaat u een beurs bezoeken?

      Dan dient u naast de uitnodigingsbrief ook een bewijs aan te leveren van deelname/registratie. Dit mag in vorm van een bezoekers badge of code waar uw naam duidelijk op vermeld staat. Dit vervangt de Business License.

     Kopie Paspoort

     • Een kopie van de informatiepagina van uw paspoort

     Persoonlijk reisplan

      De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reis data en de reden van de reis aanleveren. Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

     Aanvragers zonder Nederlandse nationaliteit

      Aantoonbaar inwonersschap voor Nederland. Het verschilt per nationaliteit of er naast een aantoonbaar inwonersschap ook aanvullende documenten nodig zijn. Vraag Traveldocs naar meer info.

     Visum voor meerdere inreizen

      Voor de aanvraag van een visum met meerdere inreizen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
     • Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen van 6 maanden is alleen mogelijk indien de aanvrager bewijs kan aanleveren van 3 Chinese in- en uitreisstempels in het paspoort EN indien er in de afgelopen 6 maanden al drie keer eerder een single of double entry visum was afgegeven.
     • Voor een visum met meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar moet de aanvrager bewijs aanleveren van minstens 3 Chinese in- en uitreisstempels EN kunnen aantonen dat er in de afgelopen 12 maanden al eerder een multiple entry visum van 6 maanden of 1 jaar was afgegeven.
     • De uitnodigingsbrief dient duidelijk te vermelden om hoeveel inreizen het gaat.
     • De garantiebrief dient duidelijk te vermelden om hoeveel inreizen het gaat.
     • Het is uiteindelijk aan de visum beambte om te beslissen hoeveel inreizen er worden toegekend.

     Technische werkzaamheden

      De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

     Dossiers welke niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden onmiddellijk afgewezen door het consulaat van China. Het consulaat beoordeelt tevens tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden.

     Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

      Door de toenemende dreiging raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat elke reiziger zich laat registreren. Zo kan de Ministerie van Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Digitale Foto Service
Digitale Foto Service
Download documenten
1 dag(en) min. € 0,00 € 20,00 € 20,00

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

DIGITALE FOTOSERVICE

  Onze digitale fotoservice werkt heel eenvoudig. Neem een foto en stuur deze op naar nederland@traveldocs.eu met de vermelding van jouw dossiernummer of account code. Zorg ervoor dat de foto ten minste 4 megapixels heeft in ‘jpg’, ‘jpeg’, of ‘png’.

Voorwaarden officiële pasfoto’s

 • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto in kleur;
 • Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn;
 • Tevens is het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn;
 • Een neutrale gezichtsuitdrukking hebben;
 • Een witte achtergrond hebben zonder schaduw;
 • Frontaal genomen zijn en recht in de camera kijken;

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Invulservice aanvraagformulier + foto
Invulservice aanvraagformulier + foto
Download documenten
1 dag(en) min. € 60,50 € 0,00 € 60,50

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

  Vanaf heden staan de nieuwe aanvraagformulieren van de Chinese Ambassade/Consulaat op onze website.

  U kunt de link selecteren die wordt vermeld in onze documentatie dan wel op onze website. U wordt vervolgens door gelinkt naar de website van het Visa Application Center van het Chinese consulaat. Dit formulier bestaat uit 8 pagina’s (het oude uit 4 pagina’s).
  Het begint met het uploaden van een digitale pasfoto, deze pasfoto MOET een lichte achtergrond hebben. In het documentenpakket op onze website treft u een handleiding met richtlijnen hiervoor. Daarin staat precies waar de foto aan moet voldoen. Indien uw foto geweigerd wordt tijdens het uploaden, raadpleeg dan dit document. Tevens kan het ook zijn dat het bestand dat u probeert te uploaden te groot is. Op internet staan diverse programma's waarmee u .jpg en .jpeg bestanden kunt verkleinen.
  Zonder pasfoto kunt u niet verder met het formulier. Het is dus van belang dat u deze kunt uploaden. Vervolgens dienen wij dezelfde pasfoto met alle documenten als hard copy te ontvangen van u. Houdt hier dus rekening mee, dat het niet een foto is die u zelf heeft gemaakt, maar voldoet aan officiële paspoort richtlijnen.
  Indien u gebruik wil maken van onze dienst, dan moet u een afspraak inplannen voor de Biometrics. Dit dient u te doen op de website waar u ook het formulier heeft ingevuld. Het inplannen van een afspraak moet na 12:00 uur op de eerst volgende werkdag gebeuren, minimaal één werkdag na het aanleveren van uw documenten bij Traveldocs. Het tijdslot van de afspraken mag dus alleen na 12.00 uur (pm) zijn.
  LET OP! U mag 5 paspoorten op het zelfde nummer invullen.
  Traveldocs kan ook voor u de afspraak inplannen, echter kunnen wij pas de afspraak inplannen, wanneer we uw paspoort en documenten hebben ontvangen. Dit kan dus vertraging oplopen.

  Als alternatief kunnen wij middels een executive service voor u de aanvraag compleet maken en daarvoor hebben wij een digitale pasfoto of hard copy pasfoto (die voldoen aan de gestelde eisen van het Chinese consulaat) nodig plus een ingevuld offline formulier die u tevens in de bijlage kunt vinden (DEZE KUNT U BINNENKORT VINDEN OP ONZE WEBSITE).

  De extra kosten hiervoor zijn euro 50,- ex btw per paspoort.

  LET OP! Mochten de afspraken vol zitten voor uw vertrek, dan zijn wij daar niet AANSPRAKELIJK VOOR! Dit zijn de nieuwe regels van het Chinese consulaat, ingaande per 09 mei 2019.

Wat is een visumaanvraag voor China nou precies?

  Als u naar China wilt voor een vakantie- of zakenreis, dient u een regulier visum aan te vragen voor u het land zult betreden. Het visum betreft een sticker, welke wordt uitgegeven door de Chinese overheid en wordt aangebracht in het paspoort. Met dit visum heeft u toestemming om het grondgebied van China te betreden. Dit visum wordt meestal uitgegeven door de ambassade van China of het consulaat generaal van China in Den Haag.
  Tijdens de paspoortcontrole in China zal het visum gecontroleerd worden. Indien u met het vliegtuig aankomt, zal de eerst check van het visum waarschijnlijk al op de luchthaven plaatsvinden.
  Onze medewerkers gaan professioneel te werk om er zeker van te zijn dat uw visumaanvraag voor China foutloos wordt aangeboden bij het Chinese consulaat of ambassade, zodat u met een gerust hart op reis kunt gaan.

Welke soorten visa zijn er te verkrijgen voor China? Is er een ook studentenvisum china beschikbaar?

  Voor China zijn diverse visa te verkrijgen. Het type visum hangt af van uw reisdoel. De meest voorkomende zijn een visum voor toeristische redenen of een visum voor zakendoeleinden. Echter heb je ook een visum voor journalisten, een studentenvisum China, een werkvisum, een transit (overstap) visum en een visum op persoonlijke uitnodiging.
  Het doel van uw reis bepaald welk type visum u dient aan te vragen. Als u niet zeker weet welk visum het meest van toepassing is op uw situatie, schroomt u zich dan niet om contact met ons op te nemen! Onze medewerkers kunnen u adviseren hierover.

Waar kan ik een visum voor China verkrijgen?

  In Nederland wordt het visum voor China meestal verkregen bij het consulaat van China in Den Haag. Aanvragers met een Chinees nationaliteit, of welke deze in het verleden hebben gehad, moeten hun aanvraag indienen bij de Chinese ambassade in Den Haag.
  Uiteraard biedt Traveldocs u de visum service china aan.
  Hieronder vindt u de adressen van beide instanties.
 • Het consulaire afdeling Chinese Ambassade (Visa Application Centre) bevindt zich aan de Rijswijkseweg 60, 2516 EH Den Haag
 • Ambassade van China bevindt zich aan de Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag

Wat moet ik doen om een visum voor China te verkrijgen?

  Om een visum te verkrijgen dient u een dossier aan te leveren met de juiste documenten, dit samen met uw paspoort en een officiële pasfoto. Vaak kan dit nog wel eens fout gaan, omdat de Chinese overheid wenst dat het dossier tot in de puntjes in orde is. Als dit niet het geval is, dan kan het visum geweigerd worden. Daarom is het van belang dat u uw aanvraag de eerste keer correct indient. Op onze website kunt u per visum inzien wat de benodigdheden zijn en aan welke voorwaarden deze dienen te voldoen. Tevens wordt er ook uitgelegd waar u extra op dient te letten. U kunt tevens ook de documenten downloaden in .pdf formaat.
  Houd er wel rekening mee dat het consulaat en ambassade ten alle tijden vrij zijn om extra documenten van u te vragen voor uw aanvraag, zonder daar enige uitleg over te verschaffen. Tevens kan het zijn dat de reiziger op geroepen om een interview af te geven en eventuele biometrische data, zoals vingerafdrukken en een irisscan. Hier dient te reiziger aan mee te werken. Echter is dit geen standaard procedure, maar heeft de Chinese overheid ten alle tijden recht op om te vragen. U dient daarom bij voorbaat het Biometrics form te ondertekenen, welke in het aanvraag pakket zit.

Wat is de prijs voor een visum service voor China en hoe lang duurt de procedure?

  De kosten voor het visum variëren per visum en verwerkingsduur. Normaliter duurt een normale aanvraag vaak maar 6 a 7 werkdagen. Een spoed procedure kan tevens in 2 werkdagen al gereed zijn.

Geldigheid visum China

  De geldigheid verschilt per visum.
 • Zo is een jaarvisum 365 dagen geldig, waarvan 30 dagen per inreis.
 • Een double entry visum zonder aaneengesloten verblijf is 60 dagen geldig, waarvan 30 dagen per inreis
 • Een normale, single entry visum is 30 dagen geldig
 • Een e-visum (deze kan Traveldocs echter (nog)niet voor u verzorgen), is 21 dagen geldig

Visum China prijs

  De tarieven kunt u vinden op onze website. Deze verschilt per gewenste procedure.
  De ambassade en het consulaat behouden echter wel ten alle tijden het recht om langer de tijd te nemen om uw aanvraag te beoordelen, dan de opgegeven gemiddelde verwerkingsduur hiervoor.

Moeten kinderen ook een visum aanvragen?

  Ja, iedereen die meereist, ongeacht de leeftijd, dient een visum te kunnen voorleggen bij het inreizen van het land. Dit betekend dat iedereen daarom ook dient te beschikken over een eigen paspoort, waar het visum in komt te staan.

Ben ik verplicht om een visum voor te leggen bij aankomst?

  Nee. Over het algemeen geldt in de grote airports van China geen visumplicht bij een overstap van max. 24 uur. Daarbij geldt dan ook het volgende vrijstelling bij een overstap naar een derde land:
 • 6 dagen (144 uur) in Bejing, Shanghai, Hangzhou en Nanjing
 • 3 dagen (72 uur) in Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Guilin, Harbin, Kunming, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xiamen en Xi'an
 • 1 dag (24 uur) in alle overige steden met een internationaal vliegveld.
 • Je mag de provincies Zhejiang en Jiangsu bezoeken als je landt in Shanghai, Hangzhou of Nanjing. Vanaf deze luchthavens ben je dus vrij om daar te reizen. Ook mag je Hunan, Guangdong en Fujian verkennen als je landt in Changsha, Guangzhou en Xiamen. Op alle andere vluchthavens mag je de stad niet verlaten. Wel is het zo dat de stadsgrenzen vaak velen kilometers buiten de stad eindigen, waardoor een bezoek aan de Chinese Muur vanaf Bejing airport geen probleem is, als u valt onder de visum vrije regeling.
  Visumvrije regeling geldt dus alleen bij een overstap naar een derde land. Dit mag op de heen- of op de terugreis zijn. Heeft u een vlucht rechtstreeks vanuit Nederland naar China, dan bent u wel verplicht om een visum aan te vragen. Weet u niet zeker of u in de visumvrije regeling valt? Raadpleeg dan een van onze medewerkers voor advies.

Indien ik een fout heb gemaakt op mijn aanvraagformulier, kan it dat dan nog wijzigen?

  Als wij de aanvraag nog niet ingediend en betaald hebben bij de autoriteiten, kunnen wij uw aanvraag ten alle tijden wijzigen. Is uw aanvraag al officieel ingediend, dan is dit niet meer mogelijk. In dat geval moeten wij een nieuwe aanvraag indienen en deze opnieuw te betalen.

Wanneer ik van plan ben China meerdere keren te bezoeken, dien ik dan telkens weer alle gegevens in te vullen?

  Nee. Na het verkrijgen van uw eerste visum is het mogelijk om een multiple entry visum aan te vragen, waarmee u meerdere keren het land in- en uit kunt reizen. Hier geldt wel het vereiste dat u een kopie van een oud visum (welke niet ouder is dan 12 maanden) kunt overleggen en minimaal 3 Chinese stempels in uw paspoort heeft staan, alle drie niet ouder dan 1 jaar.
  In alle andere gevallen is het mogelijk om een double entry aan te vragen, maar dient u wel door middel van een vlucht- en hotelbevestiging aan te kunnen tonen wanneer u beiden keren het land zult betreden.

Moet ik op de exacte datum naar China reizen die ik op mijn aanvraag heb aangegeven?

  Dat hangt af van het type visum, maar moet u wel reizen binnen de geldigheidsdata opgegeven op het visum. Als u uw reis heeft gewijzigd en deze niet meer binnen de geldigheid van het visum valt, dient u een nieuw visum aan te vragen.

Andere (reis)stempels in uw paspoort

  De Chinese overheid is sinds augustus 2016 erg strikt geworden als het aankomt op het uitgeven van visa aan reizigers met stempels in hun paspoort van landen zoals het midden Oosten, Egypte en Turkije. Indien u vanaf 2015 meerdere stempels in uw paspoort heeft verkregen voor een van deze "risico" landen, raden wij aan om een begeleidende brief in het Engels bij te voegen, met daarin:
 • Vermeld wanneer en waarom u het land heeft bezocht
 • Vermelden wat uw doel van de reis is geweest
 • Zo gedetailleerd mogelijk beschrijven wat u daar heeft gedaan
 • Indien mogelijk, lever dan ook bewijs aan. Denk hierbij aan betalingen/inkoopfacturen, referenties opgeven zoals vrienden/familie die u daar heeft bezocht, eventuele uitnodigingsbrieven etc.
  Er bestaat een grote kans dat u vooralsnog wordt opgeroepen om op gesprek te komen. Houdt hier dus rekening mee.

Ik moet naar de Chinese ambassade voor een interview, wat nu?

  Het kan zijn dat China besluit om u uit te nodigen voor een interview bij de ambassade. Dit gesprek kan beslissend zijn voor het wel of niet verkrijgen van uw visum. De reden hiervoor kan verschillen, maar denk aan:
 • U heeft stempels in uw paspoort van een land dat gezien wordt als een "risico land".
 • U moet uw biometrische data (vinger afdrukken en irisscan) afgeven
 • U heeft een niet-Nederlands afkomst, waar China vragen over wilt stellen
 • U moet bepaalde documenten van uw aanvraag toelichten
  Als u wordt opgeroepen voor een interview is er geen reden voor paniek. Dit kan een steekproef zijn van de Chinese overheid of omdat zij meer informatie van u willen. Tevens kan het ook zo zijn dat u slechts wordt opgeroepen om uw biometrische data af te geven. Het gebeurt tegenwoordig relatief vaak dat reizigers langs moeten komen bij de ambassade alvorens zij hun visum krijgen. Als u wordt opgeroepen, adviseren wij om altijd zo transparant mogelijk het gesprek in te gaan en eventuele vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.
  In zeldzame gevallen kan het zo zijn dat de Chinese ambassade toch besluit om uw aanvraag aan de hand van het interview te weigeren. De eindbeslissing ligt ten alle tijden bij de Chinese overheid en geeft hen recht om uw aanvraag te weigeren, zonder daarvoor een verklaring te hoeven geven. In de praktijk echter, is het vaak mogelijk om een alternatief te vinden. Neem contact met ons op voor advies of tips over hoe nu verder.

Hoe bestel ik mijn visum bij Traveldocs?

  STAP 1 - Bestel uw visum online en ontvang het aanvraagpakket per mail
  STAP 2 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen
  STAP 3 - Stuur uw documenten naar Traveldocs, Postbus 454, 2130 AL te Hoofddorp
  STAP 4 - Wij vragen uw visum veilig en correct aan
  STAP 5 - Ontvang uw visum per koerier terug bij u thuis of op kantoor

Waarom uw visum bestellen bij Traveldocs?

  Bij Traveldocs staan wij garant voor professionele, correcte, vlotte en betrouwbare service.
  Onze ervaren deskundigen controleren de aanvraag alvorens deze wordt ingediend bij het consulaat of de ambassade van China. Slechts op deze manier bent u 100% zeker dat uw aanvraag correct en veilig wordt aangevraagd.
  Traveldocs maakt de procedure juist makkelijker voor u, dus geen ingewikkelde website procedures meer.
  U wordt op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag via de mail, dan wel via de telefoon. Tevens kunt u ten alle tijden uw aanvraag volgen via de track en trace functie op onze website.

Traveldocs is een Nederlands bedrijf met jarenlange ervaring in de juiste connecties om uw documenten correct te behandelen. Wij werken samen met diverse tour operators, topclubs, grote bedrijven, vele KMO's en vele anderen. Uw documenten zijn ten alle tijden in veilige handen bij ons.