HEB IK EEN VISUM NODIG?   

Legalisatiedienst

Als erkend legalisatiebureau kunt u bij ons terecht voor al uw legalisaties.

Indien er documenten met spoed dienen te worden gelegaliseerd, bent u bij ons aan het juiste adres. Ons flexibel en professioneel team zorgt ervoor dat alles snel en vlot verloopt.

Documenten laten legaliseren bij ambassades vormt voor ons, aangezien we ook over een visumdienst beschikken die dagelijks de ambassades bezoekt, uiteraard geen probleem. Wij kennen onze weg binnen de consulaire wereld en beschikken over uitstekende contacten.

Wij hanteren scherpe prijzen, een professionele service met een adequate knowhow binnen de wereld van legalisaties.

 

Wat voor documenten komen o.a. in aanmerking voor een legalisatie?

  • Certificaat van Oorsprong

  • Trouw- en geboorteakten

  • Medische documenten

  • Facturen

  • Diploma's

 

 Voor welke legalisatie diensten kunt u bij ons terecht?

APOSTILLE

Soms hoeft een document helemaal niet meer te worden gelegaliseerd. Als het land waarvoor het document bestemd is een verdrag heeft ondertekend, zoals bv. het verdrag van Wenen, het verdrag van Luxemburg of het verdrag van Brussel. Heeft dit land het verdrag van Den Haag ondertekend, dan volstaat een Apostille.

VERTALINGEN

Documenten welke voor het buitenland moeten worden vertaald hebben vaak een beëdigd vertaler nodig. Voor sommige landen volstaat dit naargelang het land van bestemming al dan niet een verdrag heeft ondertekend, zoals bv. het verdrag van Wenen, het verdrag van Luxemburg of het verdrag van Brussel.

Wij beschikken over een databank van beëdigde vertalers waarop we keer op keer kunnen rekenen om een goed en snel resultaat te leveren.

NOTARIELE DIENSTEN

Notariële diensten zijn van belang voor de controle op de feiten zoals deze in een document staan vermeld. Documenten die u in een ander land wilt gebruiken, moeten vaak eerst verlijd worden door een notaris. Wij bieden notariële diensten aan om te waarborgen dat uw documenten als inhoudelijk correct en rechtsgeldig beschouwd worden.

LEGALISATIE

Moet er een legalisatie plaatsvinden, dan moet men steeds aandachtig zijn dat de legalisatieketen correct wordt voltrokken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een email te sturen. Best kan u vermelden:

  1. Welk document u nodig heeft?
  2. Wat is het doel van het document?
  3. Moet het vertaald worden? Zo ja, in welke taal?
  4. Heeft de vragende partij specificaties gegeven?
  5. Extra informatie welke u relevant vindt?

 

Welke zijn de meest voorkomende stappen in het legalisatieproces?

Legalisatie stap 1: Beëdigd vertaler
Legalisatie stap 2: Rechtbank 1ste aanleg
Legalisatie stap 3: Ministerie van Justitie
Legalisatie stap 4: Ministerie van buitenlandse zaken (apostille)
Legalisatie stap 5: Ambassade

 

Hoe kunt u ons inschakelen om dit alles voor u te regelen?

Bel ons op 023 221 0004
of
Mail naar nederland@traveldocs.eu